Словник сучасного вчителя

Андрагог – це фахівець у галузі андрагогіки. Андрагогіка –  це розділ педагогіки, що досліджує проблеми навчання дорослих.

Вебквест (від англ. web — всесвітнє павутиння та quest — пошук, пошуки пригод) — формат уроку, орієнтований на запит, в якому більшість або вся інформація, з якою працюють учні, надходить з Інтернету. Вони можуть бути створені за допомогою різних програм, включаючи простий документ для обробки тексту, який включає посилання на вебсайти. Вебквест відрізняється від інших Інтернет-досліджень чотирма характеристиками. По-перше, це класна робота .По-друге, він підкреслює мислення вищого порядку (наприклад, аналіз, творчість чи критику), а не просто отримання інформації. По-третє, вчитель попередньо обирає джерела, наголошуючи на використанні інформації, а не на зборі інформації.

Візія – це:

  1. Образ, що постає у свідомості, в уяві чи уві сні; видіння.
  2.  Комплексне уявлення про щось, когось (особливо про майбутнє, наміри, плани тощо); бачення.
  3.  Система поглядів на певне явище чи події; концепція.

Вільна гра – це діяльність, яку дитина вибирає на свій розсуд. Вона емоційно забарвлена, захоплююча, з вільним входом і виходом. У ній завжди є елемент непередбачуваності. Вчені пов’язують велику несамостійність сучасної молоді саме з відходом вільної гри з реалій дитячого життя.

Воркшоп (англ. – workshop) – інтенсивний навчальний захід, на якому учасники навчаються, перш за все,  завдяки власній активній роботі. Таке визначення дав  фахівець у сфері організації воркшопів, тренінгів Клаус Фопель.

ВУМ – це освітня ініціатива, яка поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. ВУМ пропонує більш ніж 30 сучасних тем для навчання. Це перша дистанційна платформа громадянської освіти від Відкритого Університету Майдану (ВУМ).

Едьютеймент є ґібридним поняттям англійського походження (edutainment), яке  було отримано за допомогою злиття двох англійських слів: «education» навчання і «entertainment» – розвага і перекладене на українську мову за допомогою транскрипції. У дослівному перекладі цей термін можна визначити поняттям «навчання розвагою», або донесення певної важливої ​​ідеї, створення динамічних стереотипів, прецедентів, які дозволяють дітям в ситуації реального вибору вчиняти дії автоматично.

Івент (Освітній івент) –  якась цікава і незвичайна подія.  Івент-агенція пропонує організацію та супровід ділових, святкових та масових заходів.

Інтелектуальна гра — це вид гри, що ґрунтується на застосуванні гравцями свого інтелекту й/або ерудиції. Як правило, у таких іграх учасникам треба відповідати на питання з різних сфер життя. 

Кластер — це графічна форма організації інформації. У такій організації інформації виокремлюють основні смислові одиниці, що фіксують у вигляді схеми з позначенням усіх зв’язків між ними. Кластер — це зображення, що сприяє систематизації та узагальненню інформативного матеріалу.

Коворкінг (Co-working) – це специфічна організація праці людей, при якій в одному спільному просторі об’єднуються люди з різною зайнятістю, для спілкування та творчої взаємодії. Термін може сприйматися в широкому та вузькому сенсі. У широкому сенсі, коворкінг — це підхід до організації людей, що працюють в спільному просторі, займаючись різними видами діяльності. У вузькому сенсі, коворкінг — це і є простір, офіс або інше подібне місце.

Комуніка́ція (від лат. Communicatio) — єдність, передача, з’єднання, повідомлення, пов’язаного з дієсловом лат. communico — роблю спільним, повідомляю, з’єдную; це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.  Комунікатор як суб’єкт комунікації є індивідом чи групою індивідів, які реалізують самостійно вироблені програми дій, що сприяють досягненню самостійно вироблених і поставлених цілей. Суб’єкт комунікації здійснює цілеспрямовану діяльність, визначає умови та засоби досягнення цілі. Інші індивіди чи групи, котрі залучені для сприяння реалізації таких цілей, можуть мати власні, відмінні від заданої конкретним суб’єктом комунікації, цілі.

Коуч (англ. сoach — персональний тренер) — це  професіонал, який, по-перше, вміє бачити і цінити в людині позитивний потенціал і, по-друге, володіє спеціальними знаннями і навичками, що дозволяють йому допомогти людині самій побачити і розвинути цей потенціал за дуже короткий термін.

Краудфандинг – це  народне фінансування суспільно-корисних проектів, як правило через Інтернет, аби підтримати ініціативи людей чи організацій. Є 2 види он-лайн краудфандинга в Україні:  1) crowdfunding international – міжнародна платформа, яку рекомендують використовувати фінансові консультанти, як інвестиційний інструмент. Принцип роботи схожий на «мережевий маркетинг».  Тут люди розміщують здебільшого особисті побажання, наприклад, збираю кошти на власний будинок, або на мотоцикл і т.д.  І  існує  сума, яку ти маєш сплатити як перший внесок. 2) вітчизняні краудфандингові платформи, серед яких  На-старте, https://biggggidea.com/ , Спільнокошт.  Тут принцип такий: команда однодумців  об’єднується для втілення цікавої та корисної для суспільства (чи свого міста, країни) ідеї.

Кріейтор «кріейтор» (англ. creator) — особа, яка щось виростила, зробила або винайшла.

Лаунж-зона – це відокремлене місце, де кожен може розслабитись та насолодитись тишею та спілкуванням з близькими та друзями, це простір, вільний від метушні та шуму.

Логічна матриця проекту– це по суті весь проект, представлений у табличній формі, який дає можливість оцінити взаємозв’язки різних частин проекту, визначити потрібні припущення і ризики, перевести ідею проекту в ясну форму із чіткою структурою, виявити зовнішні фактори, що впливають на виконання проекту.

 Ментор — джерело інформації та відповідей на питання, які у вас виникають. Роль ментора можна порівняти з ґуґлом у сфері вашого професійного розвитку: він дає відповіді, знаходить потрібну для вас інформацію, але не може використати її замість вас.

Мнемотехніка (визначення в нових сучасних системах запам’ятовування ) – це  система «внутрішнього листа», заснована на безпосередньому запису в мозок зв’язків між зоровими образами, що позначають значущі елементи інформації, що запам’ятовується. Мнемонічне запам’ятовування складається з чотирьох етапів: кодування в образи, запам’ятовування (з’єднання двох образів), запам’ятовування послідовності та закріплення у пам’яті.

Нетво́ркінг (англ. networking) — діяльність, спрямована на обмін інформацією між людьми, об’єднаними спільними професійними чи особистими інтересами, що зазвичай відбувається в неформальній обстановці. В основі нетворкінгу лежить побудова довгострокових довірчих відносин  за принципом соціальної мережі. Мета нетворкінгу полягає в тому, щоб за допомогою кола друзів і знайомих максимально швидко і ефективно вирішувати складні життєві завдання і бізнес-питання (наприклад, знаходити клієнтів, наймати кращих співробітників, залучати інвесторів).

Освітній кластер — сукупність взаємопов’язаних установ професійної освіти, об’єднаних за галузевою ознакою і партнерськими відносинами з підприємствами галузі.

Освітній стартап – це проект , який збирається запропонувати споживачам інноваційні товари і послуги у сфері освіти, але в даний час знаходяться в процесі пошуку підходящих бізнес-технологій та фінансової підтримки.

Педагогічна майстерня – це така форма навчання дітей і дорослих, котра створює умови для сходження кожного учасника до нового знання та нового досвіду шляхом самостійного або колективного відкриття

Плейлист (англ. playlist — «список програвання») —  це упорядкований за тими чи іншими правилами, список аудіо  або відео файлів. Термін має кілька спеціалізованих значень по відношенню до радіомовлення і персональних комп’ютерів. У найпоширенішому випадку список відтворення є простим переліком файлів, який визначає черговість їх відтворення програвачем мультимедія. Такі списки можуть бути налаштовані, збережені і обрані для відтворення.

Практикум – це вид практичного навчання, заняття з якогось предмета (у школі, вищому навчальному закладі і т. ін.). Підвищення кваліфікації культосвітніх працівників здійснюється також шляхом проведення семінарів, практикумів, курсів тощо.

Скетчноутінг – це можливість коротко та швидко фіксувати ідеї, з’єднувати їх, а потім презентувати візуально. Це гарний спосіб продумати все в деталях та поглянути на проект з різних боків.

Такі нотатки найкращий спосіб подачі інформації. Вони підсумовують головну ідею в малюнках від руки та основних фразах. При цьому нотатки зручніші за відео слайди та сприймаються краще ніж звичайні таблиці. До того ж, вони зацікавлять аудиторію в будь-якому разі.

SMART-кейс учителя– це готові мультимедійні матеріали, що містять інтерактивні завдання  за шкільною програмою  і які працюють на будь-якому мультимедійному обладнанні.

 STEAM-освіта  охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering), мистецтво (Art) та математику (Mathematics). STEAM-підхід дозволяє виховати в дітях гнучкість та критичне, практично орієнтоване мислення. На перший план виходить здатність вчитись та сприймати зміни, а не самі знання, які нині стають застарілими з неймовірною швидкістю.

Стейкхолдери – це зацікавлені сторони, зацікавлені особи, причетні сторони (від англ. stakeholders) — фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.

Стратегічна сесія – це найбільш ефективний інструмент визначення стратегічних цілей і розробки плану тактичних дій для реалізації поставлених цілей.

SWOT-АНАЛІЗ

З 60-х років минулого століття й донині SWOT-ана́ліз широко застосовується у процесі стратегічного планування, що полягає в розділенні чинників і явищ на чотири категорії:

  • сильних (Strengths)
  •  слабких (Weaknesses) сторін  проекту
  • можливостей (Opportunities), що відкриваються при його реалізації,
  • та загроз (Threats), пов’язаних з його здійсненням.

Тимбілдинг, або командотворення (англ. Team building — побудова команди) — термін, що часто використовується в контексті бізнесу й може бути застосованим до широкого діапазону дій для створення та підвищення ефективності роботи команди. Ідея командних методів роботи запозичена зі світу спорту та стала активно впроваджуватися в практику менеджменту в 60–70-ті роки XX століття. На сьогодні тимбілдинг є однією з перспективних моделей корпоративного менеджменту, що забезпечує повноцінний розвиток компанії, та одним з найефективніших інструментів управління персоналом. Побудова команди спрямована на створення груп рівноправних фахівців різної спеціалізації, які спільно несуть відповідальність за результати своєї діяльності й на рівних засадах здійснюють розподіл праці в команді

Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем.

Тью́тор (від англ. tutor — учитель) — особа, що веде індивідуальні або групові заняття із учнями, студентами, репетитор, наставник.

Факт-чекінг (з англ. Fact checking — перевірка фактів) — це перевірка фактів спрямована на виявлення невідповідностей між наявними фактами та навколишньою дійсністю.

Фасиліта́ція (від англ. facilitation — допомога, полегшення, сприяння) — це організація процесу колективного розв’язання проблем у групі, який керується фасилітатором (ведучим, керівником). Це одночасно процес та сукупність навичок, які дозволяють ефективно організовувати обговорення складної проблеми без втрат часу та за короткий термін виконати усі заплановані дії із максимальним залученням учасників процесу. Фасилітація відрізняється від простого управління тим, що вона не має директивного характеру. Якщо при традиційних формах управління суб’єкт змушує учасників групи виконувати власні інструкції та розпорядження, то у випадку з фасилітацією її суб’єкт має поєднувати у собі ознаки керівника, лідера та учасника процесу

Флешмоб – увійшло в українську мову від англійського flashmob, що в перекладі означає спалах натовпу. Це заздалегідь спланована акція розрахована на масове  виконання.

Фокус-група — або, точніше, «сфокусоване групове інтерв’ю» — це особливий метод якісних досліджень, який дозволяє отримати оціночну, емоційну інформацію про досліджуваний предмет. Фокус-група  має на меті обговорення досліджуваної проблеми у групі респондентів. Фокус уваги учасників дискусії зосереджується на одному важливому аспекті проблеми. Взаємодія стимулює до роздумів, глибших відповідей .

Цифрові навички  – це базові навички, які містить цифрова грамотність, це — пошук інформації, комунікація та колаборація, створення цифрового контенту, онлайн-безпека, а також виршення технічних питань.