Готуємся до 5 класу НУШ

Презентуємо навчально-методичний посібник «НУШ: путівник для вчителя 5–6 класів»

У посібнику представлено методичні матеріали, які допоможуть учителям створювати нове освітнє середовище у базовій школі, забезпечити активну взаємодію учасників освітнього процесу на уроці, використовувати діяльнісний підхід у навчанні.

📖Путівник розміщено за покликанням: http://surl.li/ccwcf

Нова освітня програма України

Наступність стандартів початкової та базової середньої освіти

Співпраця педагогічної команди для результативного формування та оцінювання наскрізних умінь

Наскрізні вміння спільні для всіх компетентностей

НУШ трансформація професійного розвитку вчителів на засадах компетентнісного підходу

Діяльнісний підхід до навчання

Методичні рекомендації з формувального оцінювання

Мовно-літературний курс

Технологічна освітня галузь

Здоров’язбережувальна освітня галузь

Мистецька освітня галузь

Громадянська та історична освітня галузь

Природнича освітня галузь

Математична освітня галузь

Інформатична освітня галузь

Освітня галузь. Фізична культура

Презентаця модельних програм з математичної освітньої галузі

Презентація модельної навчальної програми іноземна мова

Перезентація модельної навчальної програми Мистецтво

Презентація модельної навчальної програми з технологічної галузі

Презентація модельної навчальної програми з інформатики

Формувальне оцінювання в 5 класі НУШ для вчителів трудового навчання

Технології у 5 класі: що нового пропонують програми НУШ

Освітня галузь «Фізична культура»: змінюємося разом з НУШ