Нормативно-правові документи

Готуємося до 2023-2024н.р.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Закони України

Закон України “Про дошкільну освіту”

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про повну загальну середню освіту”

Закон України «Про позашкільну освіту»

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Закон України «Про захист суспільної моралі»

Закон України «Про захист персональних даних»

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

Закон України «Про запобігання корупції»

Цивільний кодекс України

Державні стандарти

Державний стандарт початкової освіти

Державний стандарт базової середньої освіти

Державний стандарт профільної середньої освіти

Базовий компонент дошкільної освіти

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» від 21.08.2013 № 607

Професійні стандарти

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

Вчитель закладу загальної середньої освіти

Професійний стандарт “Практичний психолог закладу освіти”

Програми/проєкти

Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту Всеукраїнського рівня “Розроблення і вровадженння навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти”

Постанови/розпорядження КМУ

Концепція безпеки ЗО

Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти, від 30 вересня 2020 р. № 898

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, від 13 вересня 2017 р. № 684

Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти від 30 вересня 2020 р. № 898

Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) від 5 серпня 2020 р. № 960-р

Постанови головного
санітарного лікаря

Постанова № 42 “Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”

Листи МОН України

«Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 08.04.2020 № 1/9-201

«Про переліки навчальної літератури, рекомендованої міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/202 і навчальному році»

«Щодо неухильного дотримання законодавства» від 14.08.2020 №1/9-441 (вимоги до комп’ютерного та мультимедійного обладнання)

Лист МОН від 07.04.2021 № 1/9-188 “Щодо освітніх програм”

Нова українська школа

Концепція Нової української школи

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року від 14 грудня 2016 р. № 988-р

Накази МОН України

Наказ МОЗ України від 25.09.2020 № 2205 “Про затвердження санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”

Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 “Про затвердження санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів”

«Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти» від 23.04.2019 № 536

«Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти» від 06.12.2017 № 1568

«Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу» від 05.08.2016 № 944

«Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій» від 29.04.2020 № 574

«Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи» від 07.02.2020 № 143

«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128

“Про затвердження Положення про дистанційне навчання” від 25.04.2013 № 466

“Про деякі питання дистанційного навчання” від 08.09.2020 № 1115

“Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти”, від 25.06.2018 № 676

Про затвердження Порядку проведення експертизи та затвердження освітніх програм повної загальної середньої освіти, розроблених не на основі типових освітніх програм

Накази ДСЯО

«Про анкету самооцінювання» від 29.03.2021 № 01-11/26

Анкета самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності

Методичні рекомендації щодо заповнення учасниками сертифікації анкети самооцінювання власної педагогічної майстерності

Зарахування, відрахування та переведення учнів

«Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» (наказ МОН від 16.04.2018 № 367)

«Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу» від 14 .07.2015 № 762 (у редакції наказу МОН від 08.05.2019 № 621)

«Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу» (лист МОН від 22.07.2019 № 1/9-471)

Методичні рекомендації

Методичні рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти (наказ МОН від 30.11.2020 № 1480)

Збірник нормативних документів щодо роботи закладів освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID – 19)

«Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Закони України

Закон України “Про освіту” (розділ VII, стаття 59)

Закон України “Про вищу освіту” ( стаття 60)

Накази   МОН України

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 N 930

Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти, від 16.07.2018 № 776

Про деякі питання організації та проведення супервізії, від 29.04.2020 № 1313

«Про затвердження програми незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи», від 14.01.2019 №33

«Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам», від 04.07.2005 № 396

«Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», від 20.12.2011 № 1473

Наказ МОН від 27.03.2019 № 399 “Про затвердження дорожньої карти імплементації статті 7 Закону України “Про освіту” в закладах загальної середньої освіти на 2019-2023 роки” (пункт 5)

“Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою “Організація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реформування галузі освіти” у січні 2019 р. – грудні 2023 р., від 06.03.2019 № 322

Постанови КМУ

Постанова КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 № 800

Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників від 27 грудня 2018 р. № 1190

Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників від 29 липня 2020 р. № 672

Про встановлення доплати педагогічним працівникам за успішне проходження сертифікації, від 19 лютого 2020 р. № 113

«Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій й педагогічних звань педагогічних працівників», 23.12.2015 № 1109

Програми/проєкти

Програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Наказ МОН України від 23.04.2021 № 457)

Програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого базового компонента дошкільної освіти (Наказ МОН України від 31.03.2021 № 397)

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах щодо захисту дітей

Методичні рекомендації щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами, ( наказ МОН від 02.10.2018 № 1047)

Листи МОН України

Лист МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» від 04.03.2020 № 1/9-141

Лист МОН «Щодо атестації вчителів початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію», від 15.12.2020 № 1/9-690

Лист МОН «Щодо визнання підвищення кваліфікації педагогічних працівників для реалізації Концепції «Нова українська школа» , від 11.03.2020 № 1/9-152

Лист МОН від 04.11.2019 № 1/9-683 “Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників”

Накази ДСЯО

«Про затвердження Правил проходження у 2021 році незалежного тестування фахових знань та умінь учасників сертифікації», від 18.12.2020 №216

«Про затвердження Схеми нарахування балів за виконання завдань тесту незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів, які виявили бажання взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 2021 році», від 17.12.2020 №215

від 17.12.2020 №214 «Про затвердження Загальної характеристики тесту незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів, які виявили бажання взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 2021 році»

Про внесення змін до методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації, від 06.10.2020 № 01-11/54

Методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення їх практичного досвіду роботи

ІНКЛЮЗІЯ

Накази МОН України

Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти (23.04.2018 № 414)

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 414 (21.06.2019 № 873)

Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти від 08.06.2018 № 609

Постанови КМУ

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 № 872

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр” від 12.07.2017 № 545

Про деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно ресурсних центрів, від 22.08.2018 № 617

ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Накази  МОН України

«Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» наказ від 19.08.2013 № 1009 (додаток до наказу № 1222)

«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» від 13.04.2011 № 329

Постанови КМУ

«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» від 21.08.2013 № 1222

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу від 21.05.2018 № 2.2-1250, № 2.2-1255

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу» від 27.08.2019 № 1154

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 3 класів НУШ та учнів 4 класів ЗЗСО

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі» від 20.08.2018 № 924

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Накази  МОН України

“Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України”, від 22.05.2018 № 509

“Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіта” від 02.07.2009 № 616

Постанови КМУ

Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року від 27 грудня 2017 р. № 1018-р

Методичні рекомендації

Методичні рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини від 16.06.2020 № 1/9-328

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству від 18.05.2018 № 1/11-5480

Листи МОН України

Лист МОН «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» від 24.07.2019 № 1/9-477

Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)”

Лист МОН № 1/6885-22 від 22.06.22 року”Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території України”

КОНКУРС НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА

Накази МОН України

«Щодо примірного переліку питань» від 19.05.2020 № 654

Листи МОН України

«Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти» від 20.05.2020 № 1/9-264

ДЛЯ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Укази Президента України

«Про Стратегію національно-патріотичного виховання» від 18.05.2019 № 286/2019

«Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» від 30.09.2010 № 927/2010

Накази МОН України

«Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах» від 23.08.2012 № 947

«Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків» від 16.04.2002 № 238

«Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів» від 10.05.2002 № 292

«Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів» від 19.12.2002 № 730

«Про затвердження Положення про малу академію наук учнівської молоді» від 09.02.2006 № 90

«Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання» від 05.11.2009 № 1010

«Про затвердження Положення про дитячо-юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів» від 06.11.2009 № 1022

«Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України» від 22.10.2014 № 1195

«Про затвердження Положення про наукові товариства учнів» від 10.11.2014 № 1287

«Про затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні земельні ділянки» від 30.01.2015 № 68

«Про затвердження Положення про Природничу школу учнівської молоді» від 31.01.2015 № 75

«Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді» від 08.04.2015 № 408

«Про затвердження Положення про учнівські теплиці» від 28.09.2015 № 979

«Про затвердження Положення про навчально-дослідні тваринницькі комплекси» від 28.09.2015 № 980

Постанови КМУ

Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки (від 9 жовтня 2020 р. № 932)

Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки (від 9 жовтня 2020 р. № 932)

«Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» від 06.05.2001 № 433

Положення

Довідник директора закладу позашкільної освіти

«Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності» від 22.09.2011 № 1099

Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників та обладнання спеціального призначення для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (військово-патріотичний і спортивний напрям позашкільної освіти) від 13.07.2004 № 576

«Про затвердження Положення про Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді» від 13.11.2017 № 1468

«Про затвердження Положення про Чемпіонати України з видів спортивного туризму» від 30.05.2012 № 642

Про затвердження Типових переліків навчальних наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи освіти Міністерства освіти і науки України від 08.01.2002 № 5

«Про затвердження Положення про Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед вихованців позашкільних навчальних закладів» від 27.05.2013 № 591

«Про затвердження Положення про Кубки України з видів спортивного туризму серед юнаків та юніорів» від 28.05.2013 № 615

«Про затвердження Положення про змагання з туристських спортивних походів серед учнівської та студентської молоді» від 27.11.2015 № 1250

Інструкція щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю від 02.10.2014 № 1124

Інструкція щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, затверджена наказом МОН від 02.10.2014 № 1124

Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів, затверджене наказом МОН від 02.10.2014 № 1124

Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затверджене наказом МОН від 11.08.2004 № 651 (у редакції наказу МОН від 10.12.2008 № 1123)

Для органів управління освіти

Наказ Державної служби якості освіти України № 01-10/39 “Про затвердження Орієнтовного переліку документів, що є предметом аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти

Орієнтовний перелік документів