Природнича

Шановні колеги!

Пропонуєно ознайомитися зі збірником завдань для розвитку природничо-наукової компетентності учнів у вимогах PISA.

Переглянути збірник можна за посиланням: https://undip.org.ua/library/zbirnyk-zavdan-dlia-rozvytku-pryrodnycho-naukovoi-kompetentnosti-uchniv-u-vymohakh-pisa-chastyna-1-zbirnyk/

Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності здобувачів освіти у вимогах PISA включає авторські компетентнісно орієнтовані завдання, тестові запитання з природничо-наукової грамотності на основі пробних тестових запитань OECD PISA, призначених для розвитку природничо-наукової компетентності здобувачів освіти. Збірник можуть використовувати здобувачі освіти основної і старшої школи, педагоги-предметники закладів загальної середньої освіти, викладачі закладів профільної середньої освіти, студенти педагогічних вищих навчальних закладів.

Авторські завдання, їх рівні складності розроблено в межах опанування концепціями, науковими методами й ефективності ідентифікації причинно-наслідкових зв’язків, графічних і візуальних даних; визначення природничо-наукового й математичного змісту, їх структурування згідно з класифікаційними ознаками завдань PISA (контексти та ситуації, компетентності, що відпрацьовуються та розвиваються, знання і ставлення до знань, ситуацій, цінностей), відповідають основним вимогам текстології, сформульовані й надають змогу перевірити не лише знання фактів, а й вміння здобувачів освіти критично аналізувати й вправно оперувати різними видами наведеної інформації.