Затвердження плану підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації педпрацівників закладів освіти забезпечують засновники (або уповноважені ними органи) та органи управління відповідних закладів освіти (пункт 1 Порядку  підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.).

Складання орієнтовного плану підвищення кваліфікації

Щороку в закладі освіти складається орієнтовний план підвищення кваліфікації педпрацівників на наступний рік, який затверджується педагогічною радою й оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його вебсайті або сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів з дня його затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року.

План повинен містити інформацію про загальну кількість педпрацівників, які підвищуватимуть кваліфікацію, основні напрями та орієнтовний перелік суб’єктів підвищення кваліфікації і враховувати пропозиції педагогів. На підставі орієнтовних планів суб’єкти підвищення кваліфікації, що фінансуються з обласних бюджетів, та їхні засновники щороку формують регіональне замовлення для потреб відповідних областей (пункт 17 Порядку).

Пропозиції педагогічного працівника щодо підвищення кваліфікації

Після затвердження кошторису закладу освіти на рік керівник (уповноважені ним особи) невідкладно оприлюднюють загальний обсяг коштів, передбачених для підвищення кваліфікації працівників, які мають право на підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного та / або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших коштів, передбачених у кошторисі для підвищення кваліфікації (пункт 17 Порядку).

Отримавши цю інформацію, кожен педрацівник, який має право на підвищення кваліфікації за рахунок зазначених коштів, упродовж 15 календарних днів подає керівнику закладу освіти (уповноваженій ним особі) пропозицію до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік, яка містить інформацію про тему (напрям, найменування) обраної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форми, обсяг (тривалість), суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації, вартість підвищення кваліфікації або про безоплатність такої освітньої послуги (пункт 17 Порядку).

Педагогічна рада розглядає ці пропозиції і затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік у межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік (за винятком самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними та науково-педагогічними працівниками) (пункт 18 Порядку). Докладно про те, яка інформація повинна міститися в плані підвищення кваліфікації – у пункті 19 Порядку.