Сертифікації вчителів

СЕРТИФІКАЦІЯ-2024: ХТО БРАТИМЕ УЧАСТЬ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-%D0%BF#Text (Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Sertifikaciya_Nakaz_anketa_rekomendacii-2021.pdf (Про анкету самооцінювання )

https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Sertifikaciya_Anketa_samoocinyuvannya-2021.pdf  (Анкета самооцінювання)

https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Sertifikaciya_Metodichni_rekomendacii-2021.pdf (Методичні рекомендації щодо заповнення анкети самооцінювання)

https://sqe.gov.ua/diyalnist/sertifikaciya/ Коротко про сертифікацію)

https://sqe.gov.ua/pidsumki-sertifikacii-pilotniy-proie/ (Підсумки сертифікації)