Документи про підвищення кваліфікації

Документом, що засвідчує успішне проходження підвищення кваліфікації, може бути сертифікат, свідоцтво та інші документи.

     Можна виокремити три основні вимоги до документа про підвищення кваліфікації: він має бути виданий суб’єктом підвищення кваліфікації, містити повну інформацію, відповідно до Порядкупідвищення кваліфікації, та бути у спеціальному реєстрі.

     Відповідно до вимог, у документі обов’язково зазначається така інформація:

  • повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педпрацівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців);
  • тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та / або кредитах ЄКТС;
  • прізвище, ім’я та по батькові (якщо є) особи, яка підвищила кваліфікацію;
  • опис досягнутих результатів навчання;
  • дата видання та обліковий запис документа;
  • найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

   Технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видання та обліку документа про підвищення кваліфікації визначає сам суб’єкт підвищення кваліфікації (пункт 13 Порядку підвищення кваліфікації)

   Крім того, створюється спеціальний реєстр виданих документів про підвищення кваліфікації, який дає змогу атестаційній комісії перевірити, чи справді педагог пройшов таке навчання та чи документ дійсний. Тобто після того, як суб’єкт підвищення кваліфікації видав учителю документ, він має оприлюднити його в реєстрі на своєму сайті упродовж 15 календарних днів після видання.

У реєстрі документ про підвищення кваліфікації має містити таку інформацію:

  • прізвище та ініціали педпрацівника, який пройшов підвищення кваліфікації;
  • форму, різновид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його обсяг (тривалість) у годинах або кредитах ЄКТС;
  • дату видання та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації (пункт 13 Порядку потім посилання).